12/1/09

Tema 9: Xarxes socials

TEMA 9: XARXES SOCIALS
(del 12 al 15 de gener)

[Responsable: Jordi Corvillo]


Dilluns 12 - Introducció
Dimarts 13 - Serveis de xarxa social generalistes
Dimecres 14 - Serveis de xarxa social professionals
Dijous 15 - Serveis de xarxa social especialitzats