2/10/08

Biblioteques i RSS (II) Per què hem de produir RSS?

[Responsable: Silvia Fernández - sfer]

===

Algunes raons per les quals les biblioteques i el seu personal han de produir RSS:


1) Perquè si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma haurà d'anar a la muntanya.
O el que és el mateix: si els usuaris no cerquen activament la informació, la biblioteca els haurà de portar la informació que necessiten a la porta de casa. És un fet que Internet evoluciona cap al mínim esforç: si enlloc de tres clicks ho puc fer en un, millor. Si enlloc d'haver d'escanejar una web a la recerca de la dada que m'interessa, la biblioteca fa la cerca per mi i me la facilita, també millor. Com en altres àrees, la biblioteca ha de ser proactiva: avançar-nos al que els usuaris ens demanen per assegurar la seva satisfacció.

2) Perquè l'RSS permet als usuaris veure la informació on/quan/com ells volen.
Per què obligar els usuaris a connectar-se a la nostra web per estar informats? Per què no ho poden fer des del seu google reader, bloglines, netvibes, my yahoo, facebook... L'RSS defineix el contingut. La forma que adquireix aquest contingut la decideix l'usuari. Fins i tot hi ha eines que permeten transformar els canals RSS i donar-los forma de documents pdf, de diaris o de missatges de correu electrònic.

3) Perquè donem control als usuaris sobre la informació que volen rebre (i sobre les seves dades!)
Són els usuaris, sense haver de passar per la supervisió de la biblioteca ni per donar-se d'alta ni per donar-se de baixa, els qui decideixen no només com volen rebre la informació, sino quina informació és la que els interessa. I si deixa d'interessar-los, no els obliguem a enviar cap missatge per "donar-se de baixa" del servei.

4) Perquè és senzill i gratuït.
No cal que sapiguem de tecnologia. Oferint informació a través de les eines que la web social posa al nostre abast ja estem posant l'RSS a disposició dels nostres usuaris. I si podem fer que la informació que produim arribi a més gent sense haver de fer grans inversions... per què no fer-ho?

1 comentari:

Anònim ha dit...

En aquest tema el problema que veig és fins a quin punt els nostre usuaris fan servir els serveis de la web 2.0. Es cert que segurament el futur anirà cap aquí, però ara com ara segur que hi ha molta gent que no els coneix i, per tant, no els fa servir. Si confiem només en el RSS per fer propaganda de les nostres activitats, no es podem trobar que molta gent no se n'enterarà? No s'està creant una nova "brecha digital"? Crec que és una qüestió sobre la que hauriem de reflexionar.