21/1/09

Conclusions - Biblioteques 2.0

Com conflueixen les biblioteques públiques i la web social? Algunes de les idees que els tutors del curs consideren més rellevants.

ILUMI:

Com? de totes les maneres possibles!! Les biblioteques necessiten donar a conèixer els seus serveis, promoure la lectura, reforçar l'autoaprenentatge, ajudar amb les noves tecnologies... La web 2.0 ens facilita la feina. Només es tracta de canviar de mentalitat. Aprendre a treballar en xarxa (nosaltres a L'Hospitalet no tenim cap disculpa per a no fer-ho: ja som una xarxa!) ens pot ajudar a desenvolupar serveis útils amb menys despeses materials i de temps. Ara amb eines com Google Docs, Netvibes i les wikis no necessitaríem fer reunions presencials per preparar activitats, guies o intercanviar idees, problemes i solucions comuns.

Però el canvi fonamental seria amb la relació amb els usuaris. Donar a conèixer els nostres serveis mitjançant blocs, RSS, podcasts, vídeos, fotos, portals de notícies, microblocs, xarxes socials... però sobre tot crear mitjans d'intercanvi amb els usuaris, crear serveis que ells puguin personalitzar i fer seus (com Library Thing, per exemple). La biblioteca ha de ser una usuària més de la web 2.0. Ara, després de tres mesos fent aquest curs, tenim la formació en les diferents eines i tenim informació que donar i intercanviar. Fer un estudi rigorós de les necessitats de cada biblioteca i plantejar què i com es pot implementar seria el següent pas. Ja no hem de pujar-nos al carro: estem a sobre d'ell!


JORDI:

La idea que m'agradaria destacar com a central en tot aquest afer de la Web 2.0 és que l'usuari, la seva implicació i fidelització és més important i fàcil d'assolir que mai. La 2.0 ens dóna quasi de franc les eines que ens permeten arribar a aquests objectius.

Altres punts importants per a la reflexió podrien ser:

a) La nostra web i/o els nostres serveis web són la nostra carta de presentació davant molts usuaris que -per un o altre motiu- potser no arribaran a trepitjar mai l'edifici de la biblioteca.

b) Els serveis i la filosofia 2.0 ens porten cap a un model infinitament més participatiu.

c) El model 2.0 per ell mateix no aporta qualitat: hem de cuidar molt el contingut i la presentació del que oferim.

d) Encara que d'entrada sembli el contrari, la Web 2.0 facilita crear moltes noves aplicacions i serveis de forma molt més fàcil i lleugera que abans.


SILVIA:

Innovar = millorar.

La web social pot ajudar a les biblioteques no tant a "revolucionar" els seus serveis, però sí a millorar-los gràcies a les noves tecnologies i, sobre tot, a fer que arribin a tot un conjunt d'usuaris que potser, d'una altra manera, no arribarien mai a conèixer els nostres serveis. Les biblioteques ja organitzem clubs de lectura, tenim un servei d'informació, oferim informació sobre les nostres novetats, seleccionem recursos (bibliogràfics, online, etc...)... Gràcies a la web social, també podrem organitzar clubs de lectura virtuals, proporcionar un servei d'informació en línia, facilitar la subscripció via RSS a les nostres novetats, o crear una "wikipedia local" sobre L'Hospitalet.

Se'ns obren un munt de possibilitats davant les quals ens haurem de plantejar una sèrie de preguntes: quins serveis volem desenvolupar? com ho farem? quins recursos necessitarem? com avaluarem la seva utilitat? Aviat, entre tots, començarem a buscar les respostes a aquestes preguntes (i demà us explicarem una mica més com ho farem).

Treball en xarxa.

El treball en xarxa continua depenent de la voluntat dels qui l'han de desenvolupar, però la web social ens ho ha posat encara més fàcil. Podríem dir que "ara ja no tenim excusa". Pel col·lectiu bibliotecari, i en general per l'administració pública, el treball en xarxa és bàsic: som molta gent, i passa sovint que tots tenim els mateixos problemes per resoldre, les mateixes preguntes, i potser fins i tot la mateixa feina. Abans, posar la feina en comú era molt més difícil (aviat farà vint anys que es va començar a informatitzar el catàleg!): sense connexió a Internet, com enviar una guia a una altra biblioteca? Quan les guies es maquetaven pràcticament a mà, amb paper i tisores, com compartir el producte de la nostra feina?

Avui, gràcies a la web social, tenim una munió d'eines que els nostres usuaris no veuran en funcionament, però que faran que la nostra feina sigui molt més eficient i eficaç... si nosaltres volem que ho sigui.

Pensant en la nostra comunitat.

La web social ens ofereix moltes possibilitats per a les biblioteques, i és important que les aprofitem, per moltes raons:
- per guanyar visibilitat.
- per donar a conèixer els nostres serveis a aquells que encara no són usuaris nostres.
- per apropar-nos als joves.
- perquè millorarà la nostra eficiència com a biblioteca.

Però darrera de totes aquestes raons, hem de pensar sempre en el mateix: el servei que estem donant a la nostra comunitat, i per comunitat entenem l'entorn humà on treballem, tant pel que fa a les persones que utilitzen la biblioteca amb regularitat com a les que no han trepitjat la biblioteca mai en la seva vida. Als primers, els nous serveis potser els faran el seu ús de la biblioteca més fàcil - podran fer gestions des de casa, i si acompanyem els nous serveis d'una bona formació d'usuaris, estarem ajudant a la gent a moure's en un món on les TIC són cada vegada més rellevants. Als segons, els donarem a conèixer el que la biblioteca els pot oferir - potser vindran i descobriran altres serveis, o potser no, però sabran que som allà per si algun dia necessiten qualsevol cosa.